OM: Terrorismitarkoituksessa matkustaminen aiotaan säätää rangaistavaksi EU-maissa

21.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n jäsenvaltioissa aiotaan yhtenäistää terrorismirikoksiin liittyvää lainsäädäntöä. Tarkoituksena on puuttua erityisesti ulkomaille matkustamiseen terroristisessa tarkoituksessa ja terroristisen koulutuksen ottamiseen

Valtioneuvosto lähetti 21.1 eduskunnalle terrorismin torjuntaa koskevan direktiiviehdotuksen.

Ehdotettu direktiivi korvaisi EU:n voimassa olevan puitepäätöksen
terrorismin torjunnasta ja sisältäisi siinä jo olevat kriminalisoinnit.
Direktiivillä pantaisiin myös täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston
päätöslauselma ja Euroopan neuvoston terrorismiyleissopimuksen
lisäpöytäkirjan velvoitteita.

Suomen lainsäädäntö vastaa pääosin direktiiviehdotuksen velvoitteita.
Uutena Suomessa olisi säädettävä rangaistavaksi matkustaminen ulkomaille
terrorismirikoksen tekemistä varten. Myös matkustamisrikoksen
järjestämisestä ja rahoittamisesta tulisi rangaistavaa.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments