OM: Rikoksen uhrin oikeuksiin parannuksia 1. maaliskuuta lähtien

7.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua parannetaan lainsäädäntömuutoksilla, joilla pannaan täytäntöön EU:n ns. uhridirektiivi. Uudistukset tulevat voimaan 1. maaliskuuta 2016

Poliisin ilmoitusvelvollisuutta uhrin oikeuksista esitutkinnassa ja
oikeudenkäynnissä laajennetaan. Uhrille on myös ilmoitettava
mahdollisuudesta saada tukea ja suojelua. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi
rikoksen uhrille suunnattuja tukipalveluja.

Henkeen, terveyteen,
vapauteen tai rauhaan kohdistuneen rikoksen tai seksuaalirikoksen
uhrilla on halutessaan oikeus saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin
vapauttamisesta ja tietyin edellytyksin muusta vankilasta
poistumisesta. Uudet säännökset koskevat laissa erikseen lueteltuja
rikoksia, joissa ilmoittamista voidaan pitää perusteltuna rikoksen
luonne ja vakavuus huomioon ottaen. Edellytyksenä on, että
ilmoittamisesta ei arvioida aiheutuvan vaaraa vapautettavan hengelle tai
terveydelle.

Uhrin tulee ilmoittaa poliisille tai syyttäjälle,
jos hän haluaa saada tiedon vapautumisesta. Nykyisinkin viranomaiset
voivat tietyissä uhkatilanteissa ilmoittaa uhrille vapautumisesta, mutta
velvollisuutta siihen ei ole.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments