OM: Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely, Lausuntotiivistelmä

13.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 655/2014 säädetään eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävässä velkojen perinnästä. Lausuntotiivistelmä koskee asetusta täydentäviä kansallisia säännöksiä

Oikeusministeriön asettama työryhmä julkaisi 2.7.2015 ehdotuksensa
eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräysmenettelyä täydentävistä
kansallisista säännöksistä.

Oikeusministeriö pyysi työryhmän mietinnöstä lausuntoa 26 taholta. Lausuntoja saatiin 13.

Työryhmän keskeisistä ehdotuksista mielipiteitä jakoi ainoastaan kysymys
muutoksenhausta ulosottomiehen ratkaisemiin oikeussuojakeinoihin.
Työryhmän ehdotuksen mukaan muutoksenhaku tapahtuisi kaikkiin
ulosottovalituksia käsitteleviin käräjäoikeuksiin. Osa
lausunnonantajista katsoi, että myös kyseistä muutoksenhakua koskeva
toimivalta tulisi turvaamismääräyksen myöntämistä koskevan toimivallan
tavoin keskittää Helsingin käräjäoikeuteen.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments