OM: EU haluaa kehittää verkkokauppaan liittyvää sääntelyä

30.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tavoitteena on yhtenäisen sääntelyn avulla luoda edellytyksiä sähköisen kaupankäynnin kasvulle

Valtioneuvosto
lähetti 28.1 eduskunnalle EU:n komission joulukuussa tekemät
digitaalisia sopimuksia koskevat direktiiviehdotukset.

Tavaran verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskevat säännösehdotukset
vastaisivat pääosin nykyisiä kulutustavaroiden kauppaa ja takuuta
koskevan direktiivin säännöksiä. Merkittävä muutos kuitenkin olisi se,
että ehdotuksen mukaan uusi direktiivi olisi täysharmonisoiva eli
jäsenvaltiolla ei olisi oikeutta poiketa direktiivin säännöksistä
kuluttajien eduksi.

Säännökset digitaalisesta sisällöstä olisivat
EU-tasolla täysin uusia eikä Suomessa, kuten ei useimmissa muissakaan
EU-maissa, ole erityissäännöksiä tällaisista hyödykkeistä.

Digitaalisia
tuotteita ovat mm. tietokoneohjelmat ja erilaiset ladattavat
mediasisällöt samoin kuin erilaiset viestintäpalvelut.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments