Lausunto rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän mietinnöstä

22.1.2016 | Lausunnot

Dnro 56/2015

Lausuntopyyntönne: VM139:00/2014, 11.11.2015
LAUSUNTO RAHANPESULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTYÖRYHMÄN MUISTIOSTA

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta VM139:00/2014 (Valtiovarainministeriön julkaisuja 41/2015). Hallituksen esityksen muotoon laaditussa muistiossaan työryhmä ehdottaa uutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ja selvittämisen lainsäädäntöä tarkoituksena panna täytäntöön niin sanotut neljäs rahanpesudirektiivi ja maksajan tiedot -asetus sekä ottaa huomioon FATF:n kansainväliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen suositukset.

Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavassa ensin joitakin yleisiä huomioita, minkä jälkeen kommentoimme joitakin lakiehdotusten yksittäisiä kohtia.

56 2015 VM139 00 2014, Rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistio, ann. 22.1.2016