Ihmisoikeusliitto: Sosiaaliturvan taso on ihmisoikeuskysymys

25.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Perusturvan ja viimesijaisen toimeentuloturvan taso ei ole vain moraalinen ja valtiontaloudellinen kysymys. Kyse on myös perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa määriteltyjen taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta. Suomen perustuslain ohella niitä turvaavat YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus (TSS-sopimus) ja Euroopan sosiaalinen peruskirja

Kansainväliset sopimukset ovat Suomea oikeudellisesti sitovia ja velvoittavia.

Suomen perusturvan taso on jo ollut Euroopan neuvoston sosiaalisten
oikeuksien komitean käsiteltävänä. Komitea totesi syksyllä 2014
antamassaan ratkaisussa Suomen sosiaalioikeudellisen seuran tekemään
kanteluun, että useat perusturvaetuudet eivät vastaa Euroopan
sosiaalisen peruskirjan artiklan 12 edellyttämää tasoa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments