Euroopan komissio: Pakolaiskriisi: Komissio tarkastelee vuoden 2015 toimia ja asettaa painopisteet vuodeksi 2016

14.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissaarien kollegio keskusteli tämänpäiväisessä viikkokokouksessaan pakolaiskriisin vuoksi vuonna 2015 toteutetuista toimista sekä aloitteista, jotka on tarkoitus esittää keväällä 2016.

Toimet vuonna 2016

EU:ssa on vuonna 2016 tehostettava toimintaa seuraavilla aloilla:

 • Sisäiset
  siirrot: Neuvoston syyskuussa hyväksymistä 160 000 siirrosta on
  toteutunut tähän mennessä vain 272. Jotta sisäisiä siirtoja voitaisiin
  vauhdittaa, sekä etulinjan jäsenvaltioiden että siirrettäviä henkilöitä
  vastaanottavien jäsenvaltioiden on pantava nopeasti täytäntöön molemmat
  sisäisiä siirtoja koskevat päätökset. Tämä edellyttää siirrettävien
  henkilöiden vastaanottokapasiteetin välitöntä lisäämistä ja saatavilla
  olevista paikoista ilmoittamista.

 • Uudelleensijoittaminen:
  Jäsenvaltioilta ja mekanismiin osallistuvilta mailta saatujen tietojen
  mukaan vuonna 2015 oli tarkoitus sijoittaa uudelleen 5 331 henkilöä.
  Komissiolle vuoden lopussa toimitettujen tietojen perusteella
  uudelleensijoitettuja oli kuitenkin vain 779. Vuoden 2017 loppuun
  mennessä on tarkoitus sijoittaa uudelleen yhteensä 22 504 henkilöä.

 • Hotspot-alueet:
  Kreikassa on määritetty 5 aluetta, joille olisi perustettava
  järjestelykeskus (hotspot), mutta täysimääräinen toiminta on aloitettu
  vain yhdessä paikassa (Lesbos). Italiassa tällaisia alueita on
  määritetty 6, mutta keskuksia on toiminnassa vain kaksi (Lampedusa ja
  Trapani). Sisäisten siirtojen toteuttaminen edellyttää asianmukaisesti
  toimivien järjestelykeskusten avaamista.

 • Palauttaminen:
  On tehostettava niiden henkilöiden palauttamista alkuperämaihin, joilla
  ei ole oikeutta jäädä Eurooppaan. Tätä varten on pantava täytäntöön
  palauttamista koskeva toimintasuunnitelma ja edettävä
  takaisinottosopimusten täytäntöönpanossa ja uusien sopimusten
  neuvottelemisessa.

 • Schengen: Vuonna 2016 olisi pyrittävä
  ensisijaisesti palauttamaan Schengen-alueen toiminta normaaliksi
  varmistamalla, että jäsenvaltioiden ei tarvitse enää ottaa sisärajoilla
  tehtäviä tarkastuksia poikkeuksellisesti käyttöön tai jatkaa niitä.

 • Euroopan
  raja- ja rannikkovartioston osalta parlamentin ja neuvoston on saatava
  neuvottelut nopeasti päätökseen joulukuun Eurooppa-neuvoston antaman
  sitoumuksen mukaisesti.


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments