Euroopan komissio: Komissio ehdottaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevan rikosrekisteritietojen vaihdon tehostamista

19.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on tänään ehdottanut, että EU:ssa olisi helpotettava EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevien rikosrekisteritietojen vaihtoa eurooppalaista rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS) kehittämällä

Euroopan komissio on tänään ehdottanut, että EU:ssa olisi helpotettava
EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevien rikosrekisteritietojen
vaihtoa eurooppalaista rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS) kehittämällä. Ehdotus perustuu Euroopan turvallisuusagendaan,
ja sen tarkoituksena on parantaa kansallisten viranomaisten yhteistyötä
terrorismin ja muun rajat ylittävän vakavan rikollisuuden torjumiseksi.
ECRIS-järjestelmässä vaihdetaan jo laajalti unionin kansalaisia
koskevia rikosrekisteritietoja, ja tämä ehdotus tehostaisi järjestelmän
käyttöä.

Vuonna 2012 käyttöön otettu ECRIS on järjestelmä, jonka avulla
jäsenvaltioiden oikeusviranomaiset voivat saada tietoja muissa
jäsenvaltioissa annetuista aiemmista rikostuomioista joko rikosasian
käsittelyä tai esimerkiksi rikostutkintaa varten. Järjestelmän avulla
viranomaiset voivat vaihtaa tietoja nopeasti ja tehokkaasti. Tämä
edistää rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemistä ja
torjuntaa. Nykyään jäsenvaltiot lähettävät ECRIS-järjestelmässä
vuosittain noin 288 000 tietopyyntöä eri puolilla EU:ta annetuista
rikostuomioista.


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments