EU:n tuomioistuimen tuomio korkeimman oikeuden esittämästä ennakkoratkaisupyynnöstä

25.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 44/2001 – 6 artiklan 2 alakohta – Tuomioistuimen toimivalta – Kolmannen siinä tuomioistuimessa, jossa alkuperäinen kanne on vireillä, kyseisen oikeudenkäynnin asianosaista vastaan nostama takaus- tai takautumisvaatimusta tai sivullisvaatimusta koskeva kanne

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) 6 artiklan
2 alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain vakuutusyhtiö SOVAG –
Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft (jäljempänä
SOVAG), jonka kotipaikka on Saksassa, ja vakuutusyhtiö If
Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä If), jonka kotipaikka on Suomessa,
ja joka koskee vaatimusta korvata liikenneonnettomuuden uhrille
korvauksena maksettu rahamäärä.

Unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Tuomioistuimen
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 44/2001 6 artiklan 2 alakohtaa on tulkittava siten, että sen
soveltamisalaan kuuluu kolmannen osapuolen alkuperäisen oikeudenkäynnin
vastaajaa vastaan kansallisen lainsäädännön säännösten mukaisesti
nostama kanne, jossa on kyse alkuperäiseen kanteeseen läheisesti
liittyvästä vaatimuksesta, jolla vaaditaan kolmannen osapuolen mainitun
alkuperäisen oikeudenkäynnin kantajalle maksamien korvausten
korvaamista, jos kyseistä kannetta ei ole nostettu ainoastaan sen
vuoksi, että kanne kyseistä vastaajaa vastaan saataisiin tutkituksi
muussa tuomioistuimessa kuin siinä, joka muutoin olisi ollut
toimivaltainen tutkimaan häntä vastaan nostetun kanteen.

Linkki asiaan C-521/14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments