Valtioneuvoston viestintäosasto: Tuomio kiinteistön yhteisomistussuhteen purkamista koskevassa asiassa

16.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 17. joulukuuta ratkaisunsa Suomen korkeimman oikeuden esittämään ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-605/14, Komu. Korkeimmassa oikeudessa vireillä oleva asia koskee viiden yksityishenkilön omistamien Espanjassa sijaitsevien kiinteistöjen yhteisomistussuhteen purkamista

Osa yhteisomistajista
vaatii korkeimmalta oikeudelta uskotun miehen määräämistä myymään
yhteisomistajien lukuun mainitut kiinteistöt sekä jakamaan kauppahinnan
yhteisomistajien kesken.

Korkein oikeus katsoo, että asiaan
liittyy unionin oikeuden tulkintaa koskeva kysymys, jonka selvittäminen
edellyttää unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisua. Korkein oikeus on
siten lykännyt asian käsittelyn ja tiedustellut unionin
tuomioistuimelta, onko asiassa kyse nk. Bryssel I -asetuksen (N:o
44/2001) 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta “esineoikeutta kiinteään
omaisuuteen koskevasta asiasta”. Tuomioistuimen vastaus ratkaisee sen,
onko vastaavissa tapauksissa toimivaltainen tuomioistuin suomalainen vai
espanjalainen.

Valtioneuvoston viestintäosaston tiedote

Linkki asiaan C-605/14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments