Uuden isyyslain voimaantulon myötä vanhoja tuomioita ei tarvitse purkaa ennen uuden kanteen nostamista

22.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2015:97

Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa – Ihmisoikeusloukkaus
Isyys – Isyyden vahvistaminen
Oikeussuojan tarve

Ennen isyyslain voimaantuloa avioliiton ulkopuolella syntynyt A oli
vaatinut vuonna 2000 nostamassaan kanteessa vahvistettavaksi, että B oli
hänen isänsä. Korkein oikeus oli 17.11.2003 antamallaan tuomiolla (KKO
2003:107) hylännyt kanteen, koska se oli nostettu vasta isyyslain
voimaanpanosta annetun lain 7 §:n 2 momentissa säädetyn määräajan
jälkeen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli 6.7.2010 antamassaan
tuomiossa katsonut, että A:n yksityiselämän suojaa oli loukattu. A vaati
tämän jälkeen Korkeimman oikeuden tuomion purkamista.

Korkein
oikeus totesi, että uusi isyyslaki (11/2015) oli annettu 13.1.2015 ja on
tulossa voimaan 1.1.2016. Vanhan voimaanpanolain kanneaikasäännös ja
siihen perustunut aikaisempi lainvoimainen tuomio eivät enää sen jälkeen
estäneet uuden isyyskanteen tutkimista. A:lla ei siten ollut asiassaan
oikeudellista tarvetta ylimääräiseen muutoksenhakuun. Ks. KKO:2014:35
Vrt. KKO:2003:107

KKO:2015:97

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments