Sisäpiirintiedon väärinkäyttö tehty Suomessa, vaikka kaupat selvitetty ja rekisteröity Tukholman pörssissä

8.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:90

Rikosoikeuden soveltamisala – Rikoksen tekopaikka
Tuomioistuimen toimivalta – Suomen tuomioistuimen yleistoimivalta
Syyte – Syytesidonnaisuus
Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti
Sisäpiirintiedon väärinkäyttö

Syyttäjä oli vaatinut B:lle ja C:lle rangaistusta Helsingissä
tehdystä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä suomalaisen yhtiön osakkeisiin
liittyvien optioiden hankinnassa. Hankinnasta oli sovittu Suomessa
toimineiden markkinatakaajien kanssa, mutta optioiden kaupat oli
selvitetty ja rekisteröity Ruotsissa Tukholman pörssissä. C oli vedonnut
myös siihen, että hän oli ollut Italiassa, kun hän oli ohjeistanut
Sveitsissä olevan meklarinsa hankkimaan optiot. Korkeimman oikeuden
ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että syytteessä
tarkoitettu rikos oli tehty Suomessa ja että asiassa voitiin soveltaa
Suomen rikoslakia.

Kysymys myös siitä, mistä teoista B:lle ja
C:lle oli vaadittu rangaistusta sekä B:n ja C:n mahdollisuuksista
puolustautua syytettä vastaan. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments