Rikostuomiossa tulee verrata tekohetken ja tuomitsemishetken lakia, juttu palautettiin tätä varten.

23.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:100

Rangaistuksen määrääminen – Yhdyskuntapalvelu – Muuntaminen vankeudeksi – Muuntaminen valvontarangaistukseksi
Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus – Lievemmän lain periaate
Ennakkopäätösvalitus

Käräjäoikeus katsoi A:n rikkoneen törkeästi yhdyskuntapalveluun
tuomitulle kuuluvia velvollisuuksia ja muunsi yhdyskuntapalvelun
suorittamatta olleen osan ehdottomaksi vankeudeksi soveltaen syyttäjän
vaatimuksen vireille tullessa voimassa ollutta lakia
yhdyskuntapalvelusta. Korkein oikeus katsoi, että uuden, tuomittaessa
voimassa olleen yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain
siirtymäsäännöstä tuli tulkita siten, ettei se estänyt lievemmän lain
periaatteen soveltamista muuntamisessa. Koska viimeksi mainitun lain
soveltaminen saattoi johtaa A:n kannalta lievempään lopputulokseen eikä
käräjäoikeus ollut tehnyt vertailua uuden ja vanhan lain mukaisten
lopputulosten välillä, asia palautettiin käräjäoikeuteen.

KKO:2015:100

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments