Rikosoikeudellinen seuraamus liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyttämisestä liikenteessä esti samasta teosta määrättävän lisäveron

24.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2015:186

Ajoneuvovero – Ajoneuvoveron lisävero – Euroopan ihmisoikeussopimus – Ne bis in idem -periaate – Kaksoisrangaistus – Sama teko

A:lle oli 21.8.2011 rangaistusmääräysmenettelyssä määrätty 12 päivän
päiväsakkorangaistus ajoneuvorikkomuksesta, joka oli aiheutunut
ajokiellossa olevan ja määräaikaiskatsastamattoman ajoneuvon
käyttämisestä sanottuna päivänä liikenteessä. A:lle langetettu
sakkorangaistus oli lainvoimainen. Saman tapahtuman seurauksena
Liikenteen turvallisuusvirasto oli 23.5.2012 määrännyt A:n maksettavaksi
ajoneuvoveroa 10 euroa ja ajoneuvoveron lisäveroa 2 078,67 euroa sen
vuoksi, että liikennekäytöstä poistettua A:n ajoneuvoa on 21.8.2011
käytetty liikenteessä. A:lle määrätty ajoneuvoveron lisävero katsottiin
rikosoikeudelliseksi seuraamukseksi. Asiassa oli siten kyse ne bis in
idem -kiellosta. Koska A oli jo rangaistusmääräysmenettelyssä saanut
samasta teosta rangaistuksen, A:lle määrätty ajoneuvoveron lisävero
poistettiin. Äänestys 4–1.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments