Puolan kansalainen luovutettiin Irlantiin, mutta määrättiin palautettavaksi suorittamaan mahdollinen rangaistus Suomessa

22.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:99

Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen
Eurooppalainen pidätysmääräys

Irlannin toimivaltainen oikeusviranomainen oli antanut
syytetoimenpiteitä varten Suomessa asuvaa Puolan kansalaista koskevan
eurooppalaisen pidätysmääräyksen. Kysymys siitä, oliko luovuttamiselle
rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan
unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 6 §:n 5 kohdassa
tarkoitettu harkinnanvarainen kieltäytymisperuste.

Kysymys myös
siitä, oliko luovuttamiselle asetettava ehdoksi se, että luovutettavaksi
pyydetty saa suorittaa mahdollisesti tuomittavan vapausrangaistuksen
Suomessa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments