OM: Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoja kevennetään 2016 alusta

3.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeuden käsittelyaikoja pyritään lyhentämään keventämällä tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoja. Lisäksi parannetaan muutoksenhakijan tiedonsaantia ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden lausunnoista ja muutetaan lääkärien nimittämismenettely nykyistä avoimemmaksi

Lakimuutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta lähtien.

Laissa erikseen määriteltyjä oikeudellisesti yksinkertaisia asioita
siirretään yhden tuomarin ratkaistaviksi. Lisäksi esimerkiksi
vammaistukiasioita ja sairausvakuutusasioita on mahdollista käsitellä
yhden tuomarin ja lääkärijäsenen kokoonpanossa.

Ratkaisukokoonpanojen
keventäminen vapauttaa vakuutusoikeuden voimavaroja vaativiin
juttuihin, joissa myös käsittelyajat ovat kaikkien pisimmät. Suurin osa
asioista ratkaistaan kuitenkin jatkossakin kolmen ja viiden jäsenen
kokoonpanoissa.

Jatkossa asia voidaan ratkaista vakuutusoikeudessa
myös erillistä istuntoa järjestämättä, jos kaikki ratkaisuun
osallistuvat jäsenet ovat asiakirjoihin perehdyttyään yksimielisesti
hyväksyneet päätösesityksen perusteluineen.

Vakuutusoikeudessa on
1.1.2016 lukien myös päätoimisen ylilääkärin tehtävä. Ylilääkäri
osallistuu ratkaisutoimintaan ja muun muassa huolehtii laintulkinnan
yhdenmukaisuudesta lääkärijäsenten osalta.

Ulkopuolisilta
asiantuntijalääkäreiltä pyydetään jatkossa lausuntoja nykyistä useammin.
Uudistus lisää vakuutusoikeuden toiminnan avoimuutta, sillä
muutoksenhakijat saavat näiden lääkärien antamat lausunnot käyttöönsä ja
kommentoitavikseen.

Vakuutusoikeuden lääkärijäsenten lausunnot
pysyvät edelleen tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piirissä samoin
kuin muidenkin jäsenten lausunnot.

Lääkärijäsenten ja
asiantuntijalääkäreiden nimittämismenettely muuttuu siten, että tehtävät
julistetaan avoimesti haettavaksi. Lääkärijäsenten ja muiden
asiantuntijajäsenten on nimittämisvaiheessa ilmoitettava
sidonnaisuutensa samaan tapaan kuin tuomareidenkin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments