OM: Todistelua tuomioistuimissa oikeudenkäynnissä koskevat säännökset uudistuvat ensi vuoden alusta

15.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uutta on, että eräissä vakavimmissa rikoksissa todistajan henkilöllisyys voidaan salata. Todistajanvalasta luovutaan ja jatkossa kaikkia todistajia kuullaan vakuutuksen nojalla

Anonyymi todistaminen mahdolliseksi

Uusien
säännösten mukaan tuomioistuin voi myöntää todistajalle anonymiteetin, jos rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään 8 vuotta
vankeutta ja jos henkilöllisyyden salaaminen on välttämätöntä todistajan
tai hänen läheisensä suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta
vakavalta uhalta. Anonyymi todistaminen on siten mahdollista
esimerkiksi henkirikoksessa, törkeässä huumausainerikoksessa ja
törkeässä ryöstössä.

Lisäksi todistajan henkilöllisyyden salaaminen on sallittua ihmiskauppaa
ja törkeää paritusta koskevissa jutuissa, joista enimmäisrangaistus on 6
vuotta vankeutta.

Täsmennyksiä vaitiolo-oikeuteen ja -velvollisuuteen

Jatkossa
nykyisen ja entisen aviopuolison lisäksi myös avopuolisolla on oikeus
kieltäytyä todistamasta. Kieltäytymisoikeus voi olla myös muulla
asianosaisen erityisen läheisellä henkilöllä, kuten tämän aviopuolison
edellisestä avioliitosta olevalla lapsella.

Muita todisteluun liittyviä täsmennyksiä

Mahdollisuus
videoneuvottelujen käyttöön laajenee.

Hallintotuomioistuinten uudet todistelusäännökset

Hallintotuomioistuinten
todistelusäännöksiä tarkistetaan niin, että ne ovat jatkossakin
yhteensopivat yleisten tuomioistuinten uusien todistelusäännösten
kanssa.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments