OM: Rikoksesta epäillyn luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevien asioiden käsittely muuttuu vuoden 2016 alusta

7.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuoden 2016 alusta rikoksesta epäillyn tai tuomitun luovuttamista koskevat asiat Suomen ja muiden EU-maiden sekä Pohjoismaiden välillä keskitetään Helsingin käräjäoikeuteen, samoin eräät kansainväliset perheoikeudelliset asiat. Muutoksenhakuun korkeimmalta oikeudelta tarvitaan jatkossa valituslupa

Tähän asti epäillyn tai tuomitun luovuttamisesta toiseen EU-maahan ja
Pohjoismaahan on päätetty Helsingin, Oulun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon
käräjäoikeuksissa. Jatkossa päätöksenteko keskitetään Helsingin
käräjäoikeuteen, joka voi halutessaan käyttää videoyhteyttä asian
käsittelyssä. Sen ratkaisusta voi valittaa suoraan korkeimpaan
oikeuteen, mutta jatkossa vain, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Vuoden 2016 alusta Helsingin käräjäoikeuteen siirtyvät
käsiteltäväksi tietyt kansainväliset ulkomaisen päätöksen tunnustamista
ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat perheoikeusasiat,
jotka tähän asti on ensimmäisenä oikeusasteena käsitellyt Helsingin
hovioikeus.

Jatkossa Helsingin käräjäoikeus muun muassa vahvistaa
ulkomaisia ratkaisuja, jotka koskevat esimerkiksi lapsen huoltoa ja
tapaamisoikeutta. Näissä asioissa muutosta voidaan hakea
käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen Helsingin hovioikeudelta ja edelleen
korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan. Lapsen
palauttamista koskevat asiat käsitellään edelleen ensin Helsingin
hovioikeudessa, mutta muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää
tässäkin asiassa valituslupaa.

Lisäksi vuoden vaihteessa muuttuu
korkeimmassa oikeudessa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja
lapsen palauttamista koskevien valitusten käsittely siten, että nämä
asiat on mahdollista käsitellä kolmen jäsenen kokoonpanossa.

Myös
kansalaisten asioiden hoito helpottuu, kun ulkomaisia avioeropäätöksiä
voidaan tunnustaa ilman tuomioistuimen vahvistusta nykyistä laajemmin.

Muutokset
perustuvat oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan vuosille 2013 – 2025.
Ohjelman tavoitteena on vähentää asioiden käsittelyyn tarvittavaa
työmäärää ja järkevöittää työnjakoa eri tuomioistuinasteiden välillä
oikeusturvaa vaarantamatta. Samalla turvataan vaatimus tämän tyyppisten
asioiden käsittelemisestä kiireellisesti.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments