Markkinoija joutui korvaamaan sijoittajan vahingon kun obligaation liikkeelle laskija (Lehman Brothers) meni konkurssiin

16.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:93

Arvopaperi – Markkinointi
Vahingonkorvaus – Korvattava vahinko – Syy-yhteys

A oli sijoittanut 500 000 euroa suuren kansainvälisen rahoitusyhtiön
liikkeelle laskemaan obligaatioon, jota oli B Oy:n järjestämässä
tilaisuudessa markkinoitu pääomaturvattuna. Markkinointiesitteessä ei
ollut mainintaa liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyteen liittyvästä ns.
liikkeeseenlaskijariskistä, mutta siinä todettiin, ettei obligaatioon
tullut sijoittaa tutustumatta tuotteen arvopaperimarkkinalaissa
tarkoitettuun esitteeseen, josta sanottu riski ilmeni. A ei ollut
tutustunut esitteeseen. Liikkeeseenlaskija meni konkurssiin, ja A
menetti osan sijoittamastaan pääomasta. Kanteessaan A katsoi, että
markkinointi oli ollut virheellistä. A vaati, että B Oy velvoitetaan
korvaamaan hänelle hänen obligaatioon sijoittamansa määrä. Tuomiosta
ilmenevillä perusteilla Korkein oikeus katsoi markkinoinnin
totuudenvastaiseksi tai harhaanjohtavaksi ja velvoitti B Oy:n korvaamaan
A:lle aiheutuneen vahingon.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments