Käräjänotaari ei voinut ratkaista tavanomaista hankalampaa velkomusasiaa

8.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2015:12

Käräjänotaari
Toimivalta

A oli ottanut 31.7.2007 allekirjoitetulla velkakirjalla pankki
B:ltä lainaksi 27.000 euroa. Velan vakuutena oli ollut C ja D:n
yhteisvastuullisesti antama takaus. C oli asetettu konkurssiin
19.2.2014. B oli irtisanonut luoton 19.3.2014 ja antanut A:lle
9.4.2014 saakka aikaa hankkia uuden vakuuden. A oli tarjonnut B:lle
korvaavaksi vakuudeksi Lieksassa sijaitsevaa vapaa-ajan asuntoa. B ei
ollut hyväksynyt A:n tarjoamaa vakuutta. B vaati, että A
velvoitettiin maksamaan sille pääomaa 19.308,36 euroa, korkoa
122,33 euroa sekä oikeudenkäyntikuluja 314 euroa korkoineen.

A kiisti B:n vaatimuksen katsoen, että D:n antama takaus oli
edelleen pääomaa turvaava. A oli lisäksi tarjonnut B:lle
hallussaan olevia 50.000 euron panttikirjoja, jotka koskivat
Lieksassa sijaitsevaa kiinteistöä, jonka todellinen arvo oli 28.000
euroa. Tähän nähden oli kohtuutonta, että B irtisanoi
asianmukaisesti ja täsmällisesti hoidetun lainan.

– – –

Hovioikeus katsoi, että kyseisen asian näytön arviointiin ja
tapauksen oikeudelliseen arvioon on liittynyt sellaisia seikkoja,
joiden vuoksi kyseistä asiaa on ollut käräjäoikeuslain 17 §:n 3
momentin mukaan pidettävä käräjänotaarille laatunsa vuoksi
vaikeana ratkaista. Asian asianmukainen käsittely käräjäoikeudessa
olisi tässä tapauksessa edellyttänyt, että oikeuden
puheenjohtajana olisi toiminut ammattituomari. Käräjäoikeus ei
näin ollen ole ollut asiaa käsitellessään ja ratkaistessaan
päätösvaltainen käräjänotaarin puheenjohdolla. Koska asiaa ei
ole käsitelty käräjäoikeudessa laillisessa kokoonpanossa,
käräjäoikeuden ratkaisu on kumottava ja asian käsittelyä
jatkettava käräjäoikeudessa valmisteluvaiheesta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments