Kaksi ennakkopäätöstä konserniavustuksesta ja vähemmistöosakkaan suojasta

29.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Osakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite – Tilinpäätöksen ja osingonjakopäätöksen moite
Konserni – Konserniavustus

Osakeyhtiö oli maksanut tytäryhtiöilleen tilikauden aikana
konserniavustusta. Osakkeenomistajille maksettava vähemmistöosinko oli
osakeyhtiön yhtiökokouksessa päätetty laskea tuolloin vahvistetun
tilinpäätöksen osoittamasta voitosta, joka oli jäänyt jäljelle
konserniavustusten vähentämisen jälkeen. Yli kymmenen prosenttia
osakeyhtiön osakkeista omistaneet osakkeenomistajat moittivat
yhtiökokouksen päätöksiä väittäen konserniavustuksia perusteettomiksi ja
vaatien sen vuoksi tilinpäätöksen muuttamista ja maksettavien osinkojen
korottamista. Kysymys siitä, oliko osakeyhtiöllä ollut
konserniavustusten maksamiselle hyväksyttävä liiketaloudellinen peruste,
kun otettiin huomioon myös vähemmistöosakkeenomistajien oikeudet. Ks.
KKO:2015:104

Osakeyhtiö A oli maksanut tytäryhtiöilleen tilikauden aikana
konserniavustusta. Osakkeenomistajille maksettava osinko oli A:n
yhtiökokouksessa määrätty tuolloin vahvistetun tilinpäätöksen
osoittamasta voitosta, joka oli jäänyt jäljelle konserniavustusten
vähentämisen jälkeen. Yli kymmenen prosenttia A:n osakkeista omistanut B
moitti yhtiökokouksen päätöstä osingonjaon osalta ja väitti, että
konserniavustusten määrä olisi pitänyt lisätä osakeyhtiölain mukaisesta
vähemmistöosingosta päätettäessä laskennallisesti osingonjaon perustana
olevaan tilikauden voittoon. Kun B ei ollut moittinut
osingonjakopäätöksen lisäksi tilinpäätöksen vahvistamista koskevaa
yhtiökokouksen päätöstä, kanne hylättiin. (Ään.) Ks. KKO:2015:105

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments