Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Ne bis in idem ‑periaatteesta ja siitä, mikä voidaan rinnastaa lainvoimaiseen tuomioon

15.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Esitutkintamenettelyn päättävän syyttäjän tekemää päätöstä menettelyn keskeyttämisestä ei voida rinnastaa lainvoimaiseen tuomioon

Esitutkinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen perusteluista kävi myös ilmi se,
että asianomaiset oikeusviranomaiset eivät ole tutkineet asianomistajan ja
todistajan kuulemisen kaltaisia oikeudellisen tilanteen keskeisen
sisällön muodostavia seikkoja.

Käsiteltävässä asiassa pohdittiin ensimmäistä kertaa ne bis in idem ‑periaatteen soveltamista koskevien Schengenin sopimuksen(2)
soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 55 artiklassa tarkoitettujen
varaumien voimassaoloa Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä
perusoikeuskirja) 50 artiklan valossa.

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Hampurin osavaltion ylioikeus)

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus:

1)      Tarkastusten
asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14.6.1985
Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan
tasavallan hallitusten välillä tehdyn, Schengenissä 19.6.1990
allekirjoitetun Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn
yleissopimuksen 55 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitettu varauma
ei ole ne bis in idem ‑periaatteen keskeisen sisällön mukainen,
sellaisena kuin periaate on vahvistettu Euroopan unionin
perusoikeuskirjan 50 artiklassa, ja varauma on näin ollen todettava
pätemättömäksi.

2)      Schengenin
sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 54 artiklassa ja
perusoikeuskirjan 50 artiklassa vahvistettua ne bis in idem ‑periaatetta
on tulkittava siten, ettei esitutkintamenettelyn päättävää syyttäjän
tekemää päätöstä menettelyn keskeyttämisestä voida pitää mainituissa
artikloissa tarkoitettuna lainvoimaisena tuomiona, kun kyseisen
päätöksen perusteluista käy selvästi ilmi, etteivät asianomaiset
oikeusviranomaiset ole tutkineet asianomistajan ja todistajan kuulemisen
kaltaisia seikkoja, jotka muodostavat oikeudellisen tilanteen keskeisen
sisällön.

Linkki asiaan C-486/14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments