Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus mentolisavukkeista ja yhteisön oikeuden periaatteista

23.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kumoamiskanne – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen –Direktiivi 2014/40/EU – Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti – Mentolisavukkeet – SEUT 114 artiklan valinta oikeudelliseksi perustaksi – Suhteellisuusperiaate – Toissijaisuusperiaate

Puola v. parlamentti ja neuvosto

Oliko unionin lainsäätäjällä oikeus kieltää mentolisavukkeiden myynti Euroopan sisämarkkinoilla 20.5.2020 alkaen? Tämä kovasti tunteita herättävä kysymys muodostaa oikeudellisen ongelman, jonka Puolan tasavalta esittää käsiteltävässä asiassa unionin tuomioistuimelle direktiiviä 2014/40/EU koskevassa kumoamiskanteessaan. Kanne liittyy pitkään sarjaan riitoja, joita on käyty vuosien kuluessa tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden Euroopan sisämarkkinoilla valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien unionin tason säännöstöjen yhteydessä.

Aiemmista menettelyistä poiketen käsiteltävässä asiassa ei lähtökohtaisesti aseteta kyseenalaiseksi SEUT 114 artiklan (aiemmin EY 95 artikla tai ETY-sopimuksen 100a artikla) soveltuvuutta uuden direktiivin oikeudelliseksi perustaksi, vaan nyt kiinnitetään huomiota ainoastaan sen eräisiin yksityiskohtiin. Vastaavasti lainsäädäntövalta ei ole nyt niin keskeisessä roolissa kuin aiemmin. Nyt keskitytään pikemminkin siihen, onko mentolisavukkeiden unionin laajuinen kielto suhteellisuusperiaatteen mukainen. Lisäksi on kyse vaatimuksista, joita toissijaisuusperiaatteen noudattaminen aiheuttaa riidanalaisen sääntelyn kannalta.

Julkiasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin ratkaisee asian seuraavasti:

1)       Kanne hylätään.

2)        Irlanti, Ranskan tasavalta, Romania, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan. Puolan tasavalta velvoitetaan korvaamaan muut oikeudenkäyntikulut.

Linkki asiaan C-358/14

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments