Jatkokäsittelylupa oli tullut myöntää vastaajan väitteen arvioimiseksi

10.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2015:91

Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Tarkistusperuste – Painava syy
Pahoinpitely

Käräjäoikeus katsoi A:n vastoin kiistämistään antaneen 3,5
-vuotiaalle pojalleen B:lle tuntemattomaksi jääneellä tavalla alkoholia.
B:n veren alkoholipitoisuudeksi oli mitattu 0,15 promillea. Uskottavaa
ei ollut, että B:n veren alkoholipitoisuus A:n väittämällä tavalla
selittyisi verinäytteen otossa puhdistusaineena käytetyllä spriillä. A
ei ollut esittänyt sellaista vastatodistelua, joka olisi riittänyt
horjuttamaan syytteen tueksi esitettyä näyttöä. Hovioikeus, jossa A
vaati jatkokäsittelylupaa muun muassa sillä perusteella, ettei hänen
väitettään alkoholipitoisen puhdistusaineen merkityksestä promillemäärän
aiheuttajana ollut tutkittu, ei myöntänyt lupaa.

Korkeimman
oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla katsottiin, että
hovioikeuden olisi pitänyt myöntää jatkokäsittelylupa muutos- ja
tarkistusperusteella sekä painavin syin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments