Euroopan komissio vammaisten asialla – tuotteista ja palveluista esteettömämpiä

7.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio esitti 2.12 ehdotuksen EU:n esteettömyyssäädökseksi, jossa asetetaan yhteiset esteettömyysvaatimukset tietyille keskeisille tuotteille ja palveluille. Tarkoituksena on auttaa vammaisia koko EU:ssa osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan täysipainoisesti

Ehdotuksen kattamat tuotteet ja palvelut on valittu huolellisesti
kuullen kuluttajia, kansalaisjärjestöjä ja yritysmaailmaa. Niihin
luetaan muun muassa pankkiautomaatit ja pankkipalvelut, tietokoneet,
puhelimet ja televisiolaitteet, puhelinpalvelut ja audiovisuaaliset
palvelut, liikenne, sähkökirjat ja verkkokauppa.

Direktiiviehdotuksella
pyritään parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa, jotta yritysten olisi
helpompi tarjota esteettömiä tuotteitaan ja palvelujaan valtioiden
rajojen yli. Yhteisiä esteettömyysvaatimuksia sovelletaan myös EU:n
hankintasääntöjen ja EU:n varainkäytön yhteydessä. Aloite edistää
innovointia ja lisää esteettömien tuotteiden ja palvelujen tarjontaa
EU:n noin 80 miljoonalle vammaiselle.

Ehdotuksella on myös haluttu
varmistaa, että vaatimukset ovat oikeassa suhteessa pk- ja
mikroyrityksiin nähden. Jotta esteettömyysvaatimuksista ei koituisi
kohtuutonta rasitetta, ehdotukseen sisältyy asiaa koskeva lauseke.
Lisäksi mikroyrityksiin sovelletaan kevyempiä
vaatimustenmukaisuustoimenpiteitä. Kokemus on osoittanut, että
useimmiten on liiketoiminnan kannalta järkevää tarjota esteettömiä
tuotteita, varsinkin kun esteettömyys otetaan huomioon jo
suunnitteluvaiheessa.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaavan komissaarin Marianne Thyssenin mukaan vammaisuus ei saa estää täysimääräistä osallistumista yhteiskuntaan.
“On luotava yhteiset EU:n säännöt, jotka mahdollistavat esteettömien
tuotteiden ja palvelujen kaupan valtioiden rajojen yli.
Esteettömyyssäädöksellä pyritään syventämään sisämarkkinoita ja
hyödyntämään niiden potentiaalia niin yritysten kuin vammaisten
hyödyksi. Itse asiassa tästä voivat hyötyä kaikki”, Thyssen totesi.

Esteettömyyssäädös
helpottaa EU:n vaatimukset täyttävien tuotteiden ja palvelujen vientiä.
Tähän saakka valmistajien ja palveluntarjoajien on täytynyt noudattaa
toisistaan poikkeavia kansallisia sääntöjä. Esteettömyyssäädös auttaa
erityisesti pk-yrityksiä hyödyntämään täysimääräisesti EU:n markkinoita.

Tämän
seurauksena vammaiset hyötyvät entistä suuremmasta ja edullisemmasta
valikoimasta esteettömiä tuotteita ja palveluita. Paremmasta
valikoimasta on hyötyä myös ikääntyneille, joilla on samankaltaisia
tarpeita kuin vammaisilla, sekä kaikille muille, jotka tarvitsevat
esteettömiä tuotteita ja palveluja onnettomuuden, tilapäisen sairauden
tai olosuhdetekijöiden, kuten heikon valon tai korkean melutason,
vuoksi. Esteettömyyssäädös lisää aktiivista osallistumista yhteiskunnan
toimintaan, myös koulutukseen ja työelämään, sekä itsenäisyyttä ja
liikkuvuusmahdollisuuksia.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments