Euroopan komissio: Tilannekatsaus pakolaiskriisin vuoksi toteutettuihin toimiin

8.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio esitti 23. syyskuuta joukon ensisijaisia toimia, joiden avulla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan muuttoliikeagenda seuraavien kuuden kuukauden aikana. Näihin kuuluu sekä tilanteen vakauttamiseen tähtääviä lyhyen aikavälin toimia että pidemmällä aikavälillä toteutettavia toimia, joilla pyritään luomaan kestävä järjestelmä

Ensisijaiset toimet, jotka olisi toteutettava välittömästi,
jakautuvat seuraavasti: i) operatiiviset toimenpiteet; ii) rahoitustuki
ja iii) EU:n lainsäädännön täytäntöönpano.

Ensisijaisten toimien luettelo hyväksyttiin valtion- ja hallitusten päämiesten epävirallisessa kokouksessa 23. syyskuuta 2015 ja vahvistettiin uudelleen 15. lokakuuta 2015.

Nämä toimenpiteet on nyt pantava nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön kaikilla tasoilla.

Tilannekatsaus Länsi-Balkanin reitin johtajien kokouksessa annettuihin sitoumuksiin on luettavissa täällä.

Luvattu rahoitus

Valtion-
ja hallitusten päämiesten epävirallisessa kokouksessa 23. syyskuuta
jäsenvaltiot totesivat, että kansallista rahoitusta tarvitaan lisää. Ne
vahvistivat sitoumuksensa Eurooppa-neuvoston kokouksessa 15. lokakuuta.
Komissio on jo esittänyt muutoksia vuosien 2015 ja 2016 talousarvioihin
ja lisännyt pakolaiskriisiä varten käytettävissä olevia määrärahoja 1,7
miljardilla eurolla. Tämä tarkoittaa, että komissio käyttää
pakolaiskriisin hoitamiseen vuosina 2015 ja 2016 yhteensä 9,2 miljardia
euroa.

Jäsenvaltiot ovat luvanneet myöntää saman verran
kansallista rahoitusta. Useilta jäsenvaltioilta odotetaan kuitenkin
edelleen EU:n rahoitusta vastaavaa rahoitusosuutta YK:n
pakolaisjärjestölle, Maailman elintarvikeohjelmalle ja muille
järjestöille (500 miljoonaa euroa), Syyrian kriisin johdosta
perustetulle EU:n alueelliselle erityisrahastolle (500 miljoonaa euroa)
sekä Afrikka-hätärahastolle (1,8 miljardia euroa).

Jäsenvaltioiden 23. syyskuuta 2015 alkaen lupaama rahoitus, miljoonia euroja

Sisäiset siirrot

Neuvosto hyväksyi komission ehdotusten pohjalta 14. syyskuuta ja 22. syyskuuta
toimenpiteet, joiden nojalla 160 000 selvästi kansainvälisen suojelun
tarpeessa olevaa henkilöä siirretään unionin sisällä jäsenvaltiosta
toiseen. Näin voidaan huomattavasti helpottaa vaikeimmassa tilanteessa
olevien jäsenvaltioiden paineita, vaikka niitä ei voidakaan poistaa
kokonaan. Nyt on erittäin tärkeää panna nämä toimet kokonaisuudessaan
täytäntöön.

Jotta käyttöön otetut järjestelmät toimisivat
tehokkaasti, jäsenvaltioiden olisi nopeasti osoitettava
järjestelykeskuksiin niiden tarvitsemat kansalliset asiantuntijat,
ilmoitettava komissiolle vastaanottokapasiteetistaan ja nimettävä ne
kansalliset yhteyspisteet, jotka koordinoivat pakolaisten siirtämistä
Kreikan ja Italian kanssa sekä pakolaisten uudelleensijoittamista eri
jäsenvaltioihin.

Jäsenvaltioiden tuki hätätilanteessa toteutettaville siirroille

Hotspot-järjestelmä

EU:n
strategian ja uskottavuuden kannalta on erittäin tärkeää osoittaa, että
muuttoliikejärjestelmän toiminta voidaan palauttaa normaaliksi muun
muassa lähettämällä muuttoliikkeen hallinnan tukitiimejä eniten
tulijoita vastaanottaville alueille auttamaan suurimman paineen kohteena
olevia jäsenvaltioita täyttämään velvollisuutensa ja vastuunsa. Jotta
tukitiimit voisivat onnistua tässä tehtävässä, tarvitaan vahvaa tukea
EU:n virastoilta, tiivistä yhteistyötä Italian ja Kreikan viranomaisten
kanssa ja tukea myös muilta jäsenvaltioilta.

Tilannekatsaus hotspot-kapasiteettiin

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_hotspots_en.pdf

Palauttaminen

Tehokkaat
palautustoimet ovat keskeinen osa muuttoliikkeen hallinnan tukitiimien
työtä hotspot-alueilla. Tätä varten myös unionin sisällä tarvitaan
tehokkaita järjestelmiä palauttamispäätösten tekemistä varten ja niiden
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Kuluneen kuukauden aikana on aloitettu
palauttamisen hallintaa koskevan yhdennetyn järjestelmän luominen ja
palauttamispäätösten ja maahantulokieltojen sisällyttäminen EU:n
tiedonvaihtojärjestelmiin.

Palauttamisesta vastaaville
jäsenvaltioiden virastoille on myös annettava niiden tehtävien
edellyttämät resurssit. Jäsenvaltioiden olisi pantava nopeasti
täytäntöön komission esittämä palauttamista koskeva EU:n toimintaohjelma, jonka ne hyväksyivät lokakuussa 2015 pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa.

Syyskuusta lähtien toteutetut palauttamiset

Tuki EU:n pelastuspalvelumekanismin käynnistämistä pyytäneille maille

EU:n pelastuspalvelumekanismin
avulla voidaan antaa käytännön apua kriisitilanteisiin joutuneille
maille. Apua ovat nyt pyytäneet Serbia, Slovenia ja Kroatia. Mekanismin
kautta voidaan toimittaa monenlaista luontoissuorituksiin perustuvaa
apua, kuten tukitiimejä ja varusteita, hätämajoitustarvikkeita,
lääkeapua ja muita hyödykkeitä sekä asiantuntija-apua. Kun apua
tarvitseva maa pyytää mekanismin käynnistämistä, osallistuvat maat
tarjoavat apua tarpeiden mukaan.

Komissio on myöntänyt lisää
osarahoitusta avustustarvikkeiden ja asiantuntijoiden kuljettamiseen
vallitsevan pakolaiskriisin hoitamiseksi. Avunpyyntöihin on saatu
toistaiseksi liian vähän vastauksia jäsenvaltioilta, ja Serbia, Slovenia
ja Kroatia tarvitsevat edelleen lisäresursseja selviytyäkseen
tilanteesta.

Jäsenvaltioiden tuki pelastuspalvelun kautta Serbialle, Slovenialle ja Kroatialle


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments