Yrityksellä oli kilpailuoikeudellisessa asiassa oikeus saada kilpailijayritysten asiassa antamia selvityksiä

20.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Asiakirjajulkisuutta kilpailuasiassa koskeva valitus (Valio Oy ym.)

Hallinto-oikeuden ja Kilpailuviraston päätökset kumotaan pääasian osalta
siltä osin kuin Valio Oy:n asiakirjapyyntö on hylätty valituksen
kohteena oleviin asiakirjoihin sisältyvien julkisten ja
asianosaisjulkisten tietojen osalta. Valio Oy:lle annetaan mainitut
tiedot korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen liitteistä ilmenevällä
tavalla.
– – –

Hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin Valio Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on hylätty.

Kilpailu-
ja kuluttajavirasto määrätään korvaamaan Valio Oy:n oikeudenkäyntikulut
korkeimmassa hallinto-oikeudessa 10 000 eurolla ja hallinto-oikeudessa 5
000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko molemmille määrille
määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan
mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman
hallinto-oikeuden tämän päätöksen antamisesta.

Osuuskunta
Maitokolmion ja Osuuskunta Satamaidon korkeimmassa hallinto-oikeudessa
aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset
hylätään.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments