Valtovarainministeriö: Verotusta koskeva automaattinen tietojenvaihto Suomen ja EU-maiden välillä laajenee

26.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus antoi 26. marraskuuta eduskunnalle ehdotuksen laeiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla. Direktiivin 77/799/ETY perusteella Suomi ja muut EU-jäsenvaltiot vaihtavat vuosittain automaattisesti verotusta koskevia tietoja

Tietojenvaihto alkaa 1. päivänä tammikuuta 2016 alkavista verokausista.

Esityksessä suomalaiset
finanssilaitokset velvoitettaisiin selvittämään tiedot direktiivissä
2014/107/EU tarkoitetulla huolellisuusmenettelyllä (due diligence) sekä
noudattamaan eräitä muita direktiivin määräyksiä. Selvitettäviä tietoja
ovat muista EU-jäsenvaltioista olevien asiakkaiden finanssilaitosten
tileillä olevat omistukset, jotka on raportoitava Verohallinnolle.

Verohallinto
toimittaa tiedot edelleen muiden EU-jäsenvaltioiden verohallinnoille.
Suomi saa muilta jäsenvaltioilta vuosittain automaattisena
tietojenvaihtona Suomessa asuvien tilinhaltijoiden vastaavat tiedot.
Suomi harjoittaa jo tällaista yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa tekemänsä
ns. Fatca-sopimuksen perusteella.

Esitys liittyy yleiseen
verotusta koskevaan automaattisen tietojenvaihdon laajenemiseen. Suomi
allekirjoitti lokakuussa 2014 sopimuksen automaattisesta pankkien sekä
rahoitus- ja vakuutuslaitosten tilitietojen vaihtamisesta. Tässä
sopimuksessa on mukana lähes 100 valtiota ja oikeusaluetta. Ne kaikki
tulevat soveltamaan samaa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen
järjestön OECD:n hyväksymää FATCA:aan perustuvaa yhteisen automaattisen
tietojenvaihdon mallia (Common Reporting Standard – CRS).

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments