Valtiovarainministeriö: Työryhmä ehdottaa rekisteriä yritysten omistajista ja edunsaajista

12.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rekisteristä näkisi omistajat, joilla on yli 25 prosentin omistus tai äänivalta yhtiössä. Ehdotettavan lainsäädännön tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista

Uusi rekisteri perustettaisiin Patentti-
ja rekisterihallitukseen kaupparekisterin yhteyteen. Tietoja
rekisteriin toimittaisivat yritykset, yhdistykset ja säätiöt, eikä
yhteisömuoto vaikuttaisi asiaan.

Rekisterissä olisi tietoja
paitsi omistajista myös tosiasiallisista edunsaajista eli henkilöistä,
joilla on oikeus nimittää tai erottaa yhtiön ylin johto tai jotka
muutoin käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Rekisteri lisäisi yritysten
omistuksen avoimuutta ja tietojen saatavuutta.

Rekisteriin
merkittäisiin vain niin sanottu ensimmäinen omistajaporras, jotta
yritysten hallinnollinen taakka pysyisi kohtuullisena.

Julkisissa
rekisteritiedoissa näkyisi omistajan ja tosiasiallisen edunsaajan nimi,
syntymäkuukausi ja -vuosi, kansalaisuus, asuinvaltio sekä
tosiasiallisen edunsaajan aseman luonne ja laajuus. Viranomaiset
näkisivät lisäksi henkilötunnuksen ja kotiosoitteen.

Viranomaiset voisivat määrätä seuraamuksia

Työryhmä
ehdottaa, että valtioneuvosto laatii riskiarvion rahanpesusta ja
terrorismin rahoittamisesta. Vastaava riskiarvio vaadittaisiin
valvontaviranomaisilta ja ilmoitusvelvollisilta, kuten pankeilta ja
sijoituspalveluyrityksiltä. Arviota täytyisi päivittää säännöllisesti.

Lainsäädäntöehdotusten
tavoitteena on tehostaa viranomaisvalvontaa, yhtenäistää viranomaisten
toimivaltuuksia ja luoda seuraamusjärjestelmä, joka estää rikkomuksia.
Valvontaviranomaisilla olisi oikeus määrätä hallinnolliseksi
seuraamukseksi rikemaksu, julkisen varoitus tai seuraamusmaksu.

Työryhmä
on laatinut esityksensä hallituksen esityksen muotoon. Lainsäädännöllä
on tarkoitus panna täytäntöön EU:n neljäs rahanpesudirektiivi ja
maksajan tiedot -asetus.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments