Valtioneuvosto esittää KKO:n presidentiksi Timo Eskoa

19.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tasavallan presidentti päättää nimityksestä perjantaina

Valtioneuvosto esittää, että korkeimman oikeuden presidentiksi
nimitetään oikeustieteen tohtori, hovioikeuden presidentti Timo Esko
ensi vuoden alusta.

Timo Esko on toiminut Turun hovioikeuden presidenttinä vuodesta 2012.
Sitä ennen hän oli oikeusneuvoksena korkeimmassa oikeudessa. Hän on
aiemmin työskennellyt muun muassa professorina ja hallintojohtajana
Helsingin yliopistossa. Lisäksi Esko on toiminut mm. lakimiehenä,
asianajajana ja osakkaana asianajotoimistoissa.

Esko on ollut
jäsen ja asiantuntija oikeusministeriön asettamissa työryhmissä ja
osallistunut lainvalmisteluun. Hänellä on ollut useita luottamustehtäviä
muun muassa tuomarijärjestöissä. Esko on Suomen edustaja Euroopan
Neuvoston piirissä toimivassa neuvoa-antavassa tuomarikomiteassa (CCJE).

Tuomareiden nimittämisestä annetun lain mukaan korkeimman
oikeuden presidentin virkaa ei julisteta haettavaksi, vaan korkein
oikeus ilmoittaa viran avoinna olemisesta ja siihen voi ilmoittautua.
Tämä ilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa
sekä korkeimman oikeuden ulkoisilla verkkosivuilla.

Korkeimman
oikeuden presidentin nimittämismenettelystä ei laissa ole tarkempia
säännöksiä. Asian valmistelu tapahtuu jo vakiintuneen käytännön
mukaisesti siten, että oikeusministeri käy nimitysasiasta etukäteen
keskusteluja sekä korkeimman oikeuden että tasavallan presidentin
kanssa. Näiden keskustelujen ja kuulemisten pohjalta oikeusministeriö
valmistelee valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen tasavallan presidentille
esiteltäväksi.

Korkeimman oikeuden nykyinen presidentti Pauliine
Koskelo siirtyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomariksi vuoden
2016 alusta.

OM:n tiedote 19.11.2015

Helsingin Sanomien haastattelu:

KKO:n presidentiksi nouseva Timo Esko on ylpeä tuomareiden moraalista

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments