Uhkasakon asettamispäätös tulee antaa tiedoksi konkurssivelalliselle ennen sen tuomitsemista maksuun

14.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


I-SHO:2015:4

Pakkokeinot velallista kohtaan
Uhkasakko konkurssissa
Tiedoksianto

Käräjäoikeus oli tuominnut pakoilevalle tai tietymättömissä olevalle
velallisen edustajalle asetetun uhkasakon maksettavaksi konkurssilain
mukaisen myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuuden laiminlyönnin
johdosta. Uhkasakon asettamispäätöstä ei ollut saatu annettua velallisen
edustajalle tiedoksi.

Hovioikeus katsoi, että konkurssilain 4
luvun 11 §:n nojalla ei voida tuomita pakoilevalle tai tietymättömissä
olevalle velalliselle asetettua uhkasakkoa maksettavaksi antamatta
uhkasakon asettamispäätöstä tälle ensin tiedoksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments