SM: Uusi ampumaratalaki ja muutokset ampuma-aselakiin voimaan 1.12.

9.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lakimuutoksilla parannetaan aseturvallisuutta ja edistetään ampumaharrastuksen turvallisuutta. Tasavallan presidentti vahvisti uuden ampumaratalain ja ampuma-aselain muutokset kesäkuussa 2015

Valtioneuvosto antoi 5.11. asetuksen ampumaradoista. Sillä
säädetään tarkemmin muun muassa ampumaratahakemuksen ja -ilmoituksen
sisällöstä, ampumaradan järjestyssäännön sisällöstä ja ratavastaavan
valvontatehtävästä. Lisäksi ampuma-aselakiin liittyviin asetuksiin on
tehty teknisiä muutoksia niin, että ne vastaavat muutettua
ampuma-aselakia.

Ampumaradoille ratavastaava ja järjestyssääntö

Ampumaradan
perustaminen ja ylläpitäminen ovat jatkossa luvanvaraisia toimintoja
silloin, kun kyseessä on tavallinen ampumarata tai ampumaurheilukeskus.
Luvan saamisen edellytyksiä ovat, että hakija on sopiva radan pitäjäksi
ja että rata on turvallinen. Niin sanottujen vähäisten ampumaratojen
osalta riittää pelkkä ilmoitus. Lupaviranomaisena ampumarata-asioissa
toimii Poliisihallitus. Radan perustaminen edellyttää myös tiettyjen
muiden viranomaisten myöntämiä lupia (esimerkiksi ympäristölupa).

Jokaisella
ampumaradalla tulee olla ratavastaava, joka valvoo radalla tapahtuvaa
toimintaa ja radan turvallisuutta. Ampumaradalla tulee myös olla
järjestyssääntö, jolla varmistetaan rata-alueella ja sen välittömässä
läheisyydessä oleskelevien henkilöiden turvallisuus.

Turvakaapin hankintaan viiden vuoden siirtymäaika

Jatkossa
ampuma-asetta pitää säilyttää niin, että ase tai osa siitä on lukitussa
paikassa. Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin viisi asetta, aseet on
säilytettävä hyväksytyssä turvakaapissa tai poliisilaitoksen
hyväksymissä säilytystiloissa. Myös erityisen vaaralliset ampuma-aseet
on jatkossakin säilytettävä tällä tavalla. Turvakaapin hankintaan on
viiden vuoden siirtymäaika.

Tehokkaimmat ilma-aseet sisältyvät
jatkossa ampuma-aselain soveltamisalaan. Tehokkaiden ilma-aseiden
hallussapito on ilmoituksenvaraista, jos hallussapitäjällä on
ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa. Tehokkaaksi ilma-aseeksi
katsotaan tässä tapauksessa ilma-ase, jonka piipun pienin sisähalkaisija
on yli 6,35 mm ja jolla ammutaan metalliluoteja.

Lääkäreiden ilmoitusvelvollisuuteen muutoksia

Lääkärillä
on nykyisin velvollisuus ilmoittaa poliisille henkilöstä, joka on
sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen
vaarallisten ammusten hallussapitoon. Jatkossa lääkärin
ilmoitusvelvollisuus rajautuu kahteen tilanteeseen, joista toinen koskee
oikeuspsykiatrisia tutkimuksia ja toinen itsemurhayrityksen jälkeistä
tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämistä.

Lisäksi lääkäreillä
on jatkossa oikeus tehdä ilmoitus henkilöstä, jos hän
potilasasiakirjojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo henkilön
olevan sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen
vaarallisten ammusten hallussapitoon. Tämä sama oikeus on myös muilla
terveydenhuollon ammattilaisilla.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments