SM: Suomi tarkistaa maahanmuuttolainsäädäntöä EU:n säännösten mukaisesti

3.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa tarkistetaan kansainvälisen suojelun perusteella myönnettävien oleskelulupien edellytyksiä. Tarkoituksena on, että Suomen lainsäädäntö olisi linjassa Euroopan unionin lainsäädännön perustason kanssa

Kansainvälistä suojelua hakeneelle voidaan Suomessa ulkomaalaislain mukaan antaa turvapaikka tai myöntää oleskelulupa toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella. Kaikissa kolmessa kategoriassa on kyse kansainvälisen suojelun antamisesta. Jos kansainvälisen suojelun edellytykset eivät täyty, oleskelulupa voidaan myöntää esimerkiksi yksilöllisestä inhimillisestä syystä.

Turvapaikan ja toissijaisen suojelun perusteella myönnettävän oleskeluluvan edellytykset perustuvat Euroopan unionin määritelmädirektiivin ja turvapaikka myös Yhdistyneiden kansakuntien pakolaissopimuksen asettamiin velvoitteisiin. Sen sijaan humanitaarista suojelua koskevan oleskeluluvan edellytyksistä ei säädetä Euroopan unionin lainsäädännössä tai pakolaissopimuksessa, vaan taustalla on Suomen oma kansallinen ratkaisu.

Sisäministeriössä valmisteilla olevan hankkeen tavoitteena on, että Suomen lainsäädäntö vastaisi paremmin Euroopan unionin lainsäädäntöä. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävästä oleskeluluvasta luopumista. Samalla jouduttaisiin muuttamaan eräitä muita säännöksiä, joissa on viittaus mainittuun lupaperusteeseen.

Humanitaarisen suojelun perusteella oleskelulupia on myönnetty hyvin vähän. Vuosina 2013 ja 2014 sen osuus on ollut noin yksi prosentti kansainvälistä suojelua saaneiden kokonaismäärästä. Alustavan aikataulun mukaan hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle tammikuussa 2016.

Hallituksen esitysluonnos valmistellaan mahdollisimman pian. Esitys on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle marraskuussa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments