Peruuntuneen asuntokaupan johdosta maksettu sopimussakko ei ollut saajalle verotettavaa tuloa

25.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2015:169

Henkilökohtaisen tulon verotus – Asuntokauppa – Kaupan peruuntuminen – Vahingonkorvaus – Käsirahaa vastaava hyvitys

A oli tehnyt asunto-osakkeista ostotarjouksen, jonka myyjä oli
hyväksynyt. Myyjä oli tämän jälkeen kieltäytynyt myymästä huoneistoa
A:lle ja maksanut tälle tämän maksamaa käsirahaa vastaavan hyvityksen.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että käsirahaa vastaavalla hyvityksellä
oli tarkoitus korvata asunto-osakkeiden ostajalle myyjän tekemän
sopimusrikkomuksen johdosta aiheutunut vahinko ilman, että ostajan
tarvitsi esittää näyttöä vahingon perusteesta tai määrästä. Hyvitystä
pidettiin tuloverolain 78 §:ssä tarkoitettuna vahingonkorvaukseen
verrattavana korvauksena. Koska hyvitystä ei ollut saatu veronalaisen
tulon sijaan, sitä ei ollut pidettävä A:n veronalaisena tulona.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments