Kun asiakirjojen vähäinen julkinen osa ei ollut ymmärrettävissä oikein, ei niitä tarvinnut luovuttaa toimittajalle

20.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2015:163

Asiakirjajulkisuus – Maanpuolustussalaisuus – Osajulkisuus

Asiakirjapyynnön kohteena olleet asiakirjat sisälsivät sekä
julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 10 kohdan perusteella salassa pidettäviä
tietoja että julkisia tietoja. Tiedot, jotka hallinto-oikeus oli
asiakirjapyynnön hylänneen Pääesikunnan päätöksen osittain kumoten
oikeuttanut asiakirjapyynnön esittäjän saamaan, muodostivat vain
vähäisen osan niiden asiakirjojen sisällöstä, joihin nähden asia tuli
Pääesikunnan valituksen johdosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa
arvioitavaksi. Näiden asiakirjojen sisältö ei kokonaisuutena arvioiden
olisi muiden tietojen peittämisen jälkeen ollut ymmärrettävissä oikein
niiden tietojen perusteella, jotka asiakirjapyynnön esittäjä oli
oikeutettu saamaan. Pääesikunnalla ei siten ollut velvollisuutta antaa
edellä tarkoitettuja tietoja, kun otettiin huomioon julkisuuslain 10 §.

KHO:2015:163

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments