KKO arvioi anonyymia asiantuntijalausuntoa

19.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:86

Perätön lausuma viranomaismenettelyssä
Asiantuntija – Asianosaisen käyttämä asiantuntija
Todistelu – Hyödyntämiskielto
Oikeudenkäyntimenettely – Prosessinjohto

Käräjäoikeus oli tuominnut A:n rangaistukseen kahdesta perättömästä
lausumasta viranomaismenettelyssä. Keskeisenä syytettä tukevana näyttönä
syyttäjä oli vedonnut A:lle suoritettua kielianalyysiä koskevaan
lausuntoon, jonka laatijaa ei ollut nimeltä yksilöity. Hovioikeus katsoi
kysymyksen olevan niin sanotusta anonyymistä todistelusta eikä
hyväksynyt lausuntoa todisteeksi ja hylkäsi syytteen.

Kysymys
sanotun lausunnon arvioimisesta todisteluna. Kysymys myös hovioikeuden
menettelyn oikeellisuudesta, kun se ei ollut ennen todisteen
vastaanottamista koskevan päätöksen tekemistä selvittänyt, vaatiko A
lausunnon laatijan kuulemista, ja tarvittaessa varannut tämän jälkeen
syyttäjälle tilaisuutta selvittää lausunnon antajan henkilöllisyyttä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments