KHO: Puutteellisesti valmistellut lait vaarantavat oikeusturvan

17.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO suhtautuu kriittisesti hallituksen esitysten rakenteen uudistamiseen

Hallituksen lakiesitysten tekstin täytyy olla lyhyttä ja tiivistä, ja
niiden sisällön selkeää. Korkein hallinto-oikeus korostaa
oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa, että valtioneuvoston on
tehtävä jatkuvasti työtä hallitusten esitysten rakenteen ja kielen
kehittämiseksi. Näin taataan myös lainsäädännön laatu ja ihmisten
oikeusturva. Lakiesityksillä on olennainen merkitys säätämisvaiheen
lisäksi myös tulevaisuudessa tapahtuvalle lakien soveltamiselle.

Korkein hallinto-oikeus on äsken antanut oikeusministeriölle
lausuntonsa hallituksen esitysten laatimisohjeiden (HELO)
uudistamisesta. Ministeriön arviomuistiossa pohditaan hallituksen
esitysten rakenteen uudistamista.

Linkkien mahdollinen käyttö
hallituksen esityksissä ei korkeimman hallinto-oikeuden mukaan saa
johtaa siihen, että hallituksen esityksistä ei enää käy selville, mitä
keskeisiä ehdotuksia asian valmistelun kuluessa on tehty ja miten näihin
ehdotuksiin on suhtauduttu. Tuomioistuinten ja muiden lainsoveltajien
työ saattaa vaikeutua myös, jos linkkien hakutoimintoja tai tietojen
käytettävyyttä myöhemmin muutetaan. Eduskunnan verkkosivuston uudistus
on jo nyt vaikeuttanut etenkin vanhempien lainvalmisteluaineistojen
saatavuutta.

Käytännössä suuri osa uudesta lainsäädännöstä on
lakien muutoksia. Muutettavien säädösten rinnakkaistekstit ovat
jatkossakin hallituksen esityksissä tarpeen lainsoveltajien tulevia
käyttötarpeita varten. Muutoinkin hallituksen esitysten nykyrakenteen
säilyttäminen on perusteltua.

Puutteellisesti valmistellut lait vaarantavat oikeusturvan

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments