Euroopan parlamentti: Virallisten asiakirjojen tunnustamisesta toisessa EU-maassa helpompaa

12.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Virallisen asiakirjojen tunnustaminen toisessa EU-maassa saattaa viedä paljon aikaa ja olla kallista. Parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi torstaina 12.11.2015 neuvoston kanssa saavutetun sovun, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa menettelyitä

Parlamentin mietinnön laatija Mady Delvaux (S&D, Luxemburg) kertoi lisää uusista säännöistä.

Miten EU-kansalaiset ja yritykset hyötyvät uusista säännöistä?

Delvaux: Toiseen jäsenmaahan muuttavan
EU-kansalaisen ei tarvitse enää toimittaa  apostille-todistusta tässä
asetuksessa mainittuihin asiakirjoihin. Komissiolta on luvassa kahden
vuoden sisällä raportti tämän asetuksen yritysulottuvuudesta.

Hyväksytäänkö asiakirjat ilman virallisuuden todistavaa leimaa?

Delvaux: Vain tässä asetuksessa mainitut
asiakirjat, kuten avioliitto-, syntymä- ja kuolintodistus,
kotipaikkatodistus, todistus äänioikeudesta ja rikosrekisteriote, on
vapautettu tästä määräyksestä. Tulevaisuudessa tätä saatetaan soveltaa
laajemmin esimerkiksi yritystoimintaan, koulutukseen ja vammaisuuteen
liittyviin asiakirjoihin.

Jos viranomaiset pyytävät kansalaista toimittamaan oikeaksi todistetun käännöksen asiakirjasta, kuka maksaa käännöskustannukset?

Delvaux: Asetuksella luodaan
monikielisiä standardilomakkeita, mikä helpottaa asiakirjojen
kääntämistä. Näillä lomakkeilla, joissa on oltava liitteenä virallinen
asiakirja, oleville todistuksille ei vaadita enää käännöstä. Lomakkeen
hinta ei saa ylittää sen valmistuskustannusta tai liitteenä olevan
asiakirjan kustannusta, riippuen siitä, kumpi kustannus on alhaisempi.

Hyväksytäänkö kopio syntymätodistuksesta ilman käännöstä? Miten viranomaiset voivat varmistaa, että kopio on aito?

Delvaux: Pelkkää kopiota ei hyväksytä,
sen täytyy olla viralliseksi todistettu kopio. Mutta kansalainen voi
pyytää monikielistä standardilomaketta, joka liitetään todistukseen.
Siten ei tarvita apostille-todistusta eikä virallista käännöstä. Jos
kohdemaan viranomaiset epäilevät asiakirjan aitoutta, he voivat
tarkistaa sen sisämarkkinoiden tietojärjestelmän kautta.

Mitä tapahtuu, jos pariskunta on rekisteröidyssä
parisuhteessa ja muuttaa maahan, jossa vastaavaa rekisteröintiä ei ole
mahdollista tehdä? Tunnustetaanko heidän asiakirjansa silti virallisena
asiakirjana?

Delvaux: Asetuksella pyritään
vahvistamaan asiakirjan aitous, mutta sillä ei puututa
sisältökysymyksiin. Jos samaa sukupuolta oleva pariskunta, joka on
rekisteröidyssä parisuhteessa, muuttaa toiseen jäsenmaahan, jossa
vastaavaa lainsäädäntöä parisuhteen virallistamisesta ei ole, he
pystyvät todistamaan asiakirjalla siviilisäätynsä, mutta he eivät voi
saada oikeuksia, joita jäsenmaa ei tunnusta.

Jos henkilö haluaa hakea yliopistoon toisessa jäsenmaassa, hyväksytäänkö heidän koulutodistuksensa sellaisenaan?

Delvaux: Tämä oli tärkeä kysymys
Euroopan parlamentille, mutta neuvosto ei ollut samaa mieltä asiasta.
Komissio arvioi myöhemmin, tarvitseeko asetuksen kattavuutta laajentaa
koskemaan tällaisia asiakirjoja.

Mikä parlamentin kanta oli neuvoston kanssa käydyissä neuvotteluissa? Mitkä olivat parlamentille tärkeät kysymykset?

Delvaux: Puolustimme vahvasti
kansalaisten oikeuksia rajaamalla käännösapuun liittyviä kustannuksia ja
luomalla velvollisuuden antaa tietoa. Ne asiat, joita ei voitu tässä
vaiheessa ottaa mukaan asetukseen, ovat mukana vahvassa
uudelleenarviointilausekkeessa. Tämä asetus on ensimmäinen askel
pitemmässä prosessissa, jossa lopullisena tavoitteena on saada yhteiset
viralliset asiakirjat EU:n alueelle.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments