Virolainen siviilituomio tunnustettiin vastaajan väitteistä huolimatta

14.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


VaaHO:2015:9

Kansainvälinen prosessioikeus
Bryssel I -asetus
Ulkomaisen tuomion tunnustaminen
Selkeä oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisuus (ordre public)
Kuulemisperiaate
Haastehakemusta vastaava asiakirja

Kysymys siitä, oliko virolaisen tuomioistuimen antaman tuomion
tunnustamisesta kieltäydyttävä Bryssel I -asetuksen 34 artiklan 1
kappaleen perusteella sen vuoksi, että tunnustaminen olisi selkeästi
vastoin Suomen oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public).
Kysymys lisäksi siitä, oliko istuntokutsua pidettävä mainitun artiklan 2
kappaleessa tarkoitettuna haastehakemusta vastaavana asiakirjana ja
oliko tuomion tunnustamisesta kyseisen kappaleen nojalla kieltäydyttävä
sen vuoksi, että vastaajaa ei ollut kutsuttu virolaisen tuomioistuimen
toimittamiin suullisiin käsittelyihin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments