Verohallinto: Über- ja Air bnb -tyyppisen toiminnan verotusta tarkennettu

30.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Über-toiminnasta eli ei-ammattimaisesta henkilönkuljetustoiminnasta saatu tulo on veronalaista ansiotuloa. Air bnb -tyyppisestä toiminnasta saatu tulo on veronalaista pääomatuloa. Molemmissa tapauksista tulosta on mahdollista vähentää tulonhankkimisesta aiheutuneet kulut. Tulot ilmoitetaan veroilmoituksella

Über-toimintaa ei pidetä elinkeinotoimintana

Pääsääntöisesti
ei-ammattimainen henkilönkuljetustoiminta on niin pienimuotoista, että
sitä ei pidetä verotuksessa elinkeinotoimintana. Verohallinto ei voi
ottaa kantaa toiminnan lainmukaisuuteen, mutta kannanotto on laadittu
olettaen, että toiminta ei edellytä liikennelupaa

Über-toiminnasta
saatu tulo veronalaista ansiotuloa, joka ilmoitetaan veroilmoituksella.
Toiminnasta johtuneet menot voi vähentää tuloista. Esimerkiksi oman
auton käytön menot voi vähentää Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaisesti (0,25 euroa/km vuonna 2014).

Ei-ammattimainen
henkilökuljetustoiminta on tyypillisesti niin pienimuotoista, että
siitä aiheutuneita menoja ei voida vähentää muista tuloista eikä
toiminnan perusteella vahvisteta tappiota.

Lue kannanotto: Joukkoistetun henkilökuljetustoiminnan verotus.

Air bnb -toiminnasta saadut tulot verotetaan tuloverolain mukaan

Air
bnb -tyyppisestä toiminnasta saatu tulo on veronalaista pääomatuloa.
Satunnaisesta vuokraustoiminnasta saaduista vuokratuloista saa vähentää
vuokraamisesta aiheutuvat kulut. Vuokratulosta voi vähentää kuitenkin
vain vuokra-aikaan kohdistuvat kulut ja vuokraustoimintaan suoraan
liittyvät kulut, esimerkiksi vuokralaisen hankinnasta johtuneet kulut ja
osan hoitovastikkeesta. Jos asunnosta on vuokrattu vain osa, on kulut
suhteutettava vuokra-aikaan ja vuokrattavan alueen pinta-alaan. Lue lisää ohjeesta: Vuokratulojen verotus (ks. 4.1. Satunnainen vuokraaminen).

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments