Valtiovarainministeriö: Hallitus esittää emo-tytäryhtiödirektiivin muutosten täytäntöönpanoa osinkoverotuksessa

5.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää, että yhteisöjen saamien osinkotulojen verotusta muutettaisiin perustuen Euroopan unionin ns. emo- ja tytäryhtiödirektiivin muutokseen. Yhteisön saama osinkotulo olisi jatkossa veronalaista tuloa siltä osin kuin suoritus on verotuksessa vähennyskelpoinen osingon maksajalle

Elinkeinoverolain osinkoverotusta koskevaan sääntelyyn lisättäisiin myös
yleinen osinkoveroetujen väärinkäyttöä estävä säännös. Säännöstä
sovellettaisiin yhteisöjen verotuksessa järjestelyihin, jotka eivät ole
aitoja ja joilla pyritään perusteettomasti hyödyntämään osinkotulon
verovapautta koskevia säännöksiä. Säännöksen soveltamisedellytysten
täyttyessä osinko olisi veronalainen. Muutoksia sovellettaisiin
ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa. Muutosten
taustalla on tarve ehkäistä osinkotulon veroetujen väärinkäyttöä
erityisesti kansainvälisissä tilanteissa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments