Valtioneuvoston viestintäosasto: Tuomio EU:n maksukyvyttömyysasetuksen tulkintaa koskevassa asiassa

12.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 15. lokakuuta tuomionsa Helsingin hovioikeuden esittämää ennakkoratkaisupyyntöä koskevassa asiassa Nike European Operations Netherlands. Ennakkoratkaisupyyntö koskee unionin maksukyvyttömyysasetuksen tulkintaa

Hovioikeus haluaa ennakkoratkaisupyynnössä
esittämillään kysymyksillä selvittää, miten asetuksen oikeustoimen
peräyttämistä koskevaa 13 artiklaa on tulkittava ja sovellettava
kansallisessa tuomioistuimessa, kun kyse on maksun takaisinsaannista
konkurssipesään. Kysymykset koskevat erityisesti sitä, miten väittämis-
ja näyttötaakka jakautuu osapuolten välillä sekä sovellettavan
lainsäädännön määräytymistä.

Suomen hallitus esitti asiassa kirjalliset
huomautukset, joissa se esitti oman näkemyksensä siitä, miten
hovioikeuden esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin tulisi vastata.

Tuomiot ovat luettavissa unionin tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta curia.europa.eu yleensä niiden antamispäivänä. Tapauksen asianumero on C-310/14.

Lisätietoa

Linkki asiaan C-310/14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments