Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus televisiomainontaa koskevassa asiassa

5.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Maciej Szpunar antaa tiistaina 6. lokakuuta ratkaisuehdotuksensa korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-314/14, Sanoma Media. Asia koskee audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä 2010/13/EU tarkoitetun televisiomainonnan käsitteen tulkintaa

KHO tiedustelee, onko mainosajaksi laskettava muiden
kuin sponsoroitujen ohjelmien yhteydessä esitetyt sponsoritunnukset sekä
eri mainosten välissä ja mainoskatkon lopuksi tulevat mustat sekunnit.

Suomi on katsonut, että ennakkoratkaisukysymyksiin
tulee vastata myönteisesti. Sponsoritunnuksen esittämisellä pyritään
lisäämään sponsoritoiminnan läpinäkyvyyttä selkeyttämällä kuluttajille
ohjelmaan liittyviä taloudellisia kytköksiä. Tunnuksen esittäminen on
siis olennaisesti sidottu sponsoroitavaan ohjelmaan. Kun tunnus
esitetään muun ohjelman yhteydessä, tämä yhteys katkeaa, ja tunnuksen
esittäminen rinnastuu tavoitteeltaan ja esittämistavaltaan tavanomaiseen
mainokseen. Televisiomainonnan ajallinen rajoittaminen on
välttämätöntä, jotta voidaan saavuttaa direktiivin tavoite suojella
televisionkatsojien etua kuluttajina. Vastaavasti mustien sekuntien
lukeminen mainosaikaan siltä osin kuin ne seuraavat yksittäistä
mainospalaa on perusteltua, koska ne vähentävät varsinaiselle
ohjelmistolle varattua aikaa.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on
julkisasiamiehen itsenäinen kannanotto unionin oikeuden oikeasta
tulkinnasta eikä se sido unionin tuomioistuinta. Unionin tuomioistuimen
tuomio julistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

Julkisasiamiehen antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa unionin tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta yleensä niiden antamispäivänä.

Lisätietoa

Linkki asiaan  C-314/14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments