Valtakunnansyyttäjänvirasto: Ne bis in idem, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 54 artikla, esitutkintaa ei toimiteta

29.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen, ettei esitutkintaa aloiteta Virossa tapahtuneeksi epäillystä taposta, jossa sekä tekijäksi epäilty henkilö että epäilty uhri olivat Suomen kansalaisia. Uhrin omaiset vaativat kantelussaan, että valtakunnansyyttäjän tulisi määrätä asiassa esitutkinta toimitettavaksi

Jutun selvittäminen oli aloitettu Virossa ja siellä tehtyjen
esitutkintatoimien jälkeen esitutkinta oli lopetettu, koska saadun
selvityksen perusteella kysymyksessä oli ollut hätävarjelutilanne. Uhrin
omaisten kantelusta myös Viron Valtakunnansyyttäjänviraston
valtionsyyttäjä oli tutkinut asian ja kertyneen näytön arvioituaan
päätynyt siihen, että esitutkinnan lopettaminen oli oikea ratkaisu.
Tästä päätöksestä ei oltu valitettu ja päätös oli lopullinen, eikä sitä
voinut kumota.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen päätyi siihen,
että kysymyksessä oli Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn
yleissopimuksen 54 artiklan mukainen ne bis in idem -tilanne. Viron
Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän tekemä päätös esitutkinnan
lopettamisesta oli lopullinen. Päätös oli tehty sellaisen esitutkinnan
jälkeen, jonka aikana oli tutkittu ja koottu monenlaista näyttöä. Päätös
perustui pääasiassa tehtyyn arviointiin kyseisen näytön
riittämättömyydestä. Näin ollen päätös oli rinnastettavissa 54
artiklassa tarkoitettuun lainvoimaiseen tuomioon ja esti Suomen
viranomaisia aloittamasta esitutkintaa uudestaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments