Ruotsissa Kammarrätten hyväksyi henkilön rekisteröimisen isäksi sukupuolenvaihdoksen jälkeen

6.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kammarrätten i Göteborg on hyväksynyt lapsen synnyttäneen henkilön rekisteröimisen isäksi, kun hän sukupuolenvaihdosleikkauksen jälkeen oli pyytänyt rekisterönnin muutosta.

Kammarrättenin lehdistötiedotteesta:

Mannen födde barnet som kvinna och
registrerades i folkbokföringen som mor till barnet. Skatteverket har
ansett att det saknas lagligt stöd för att registrera mannen som
far. Förvaltningsrättens bedömde att en sådan registrering inte kan
anses strida mot syftet med folkbokföringen att tillgodose samhällets
behov av korrekta och relevanta basuppgifter om en person. Bedömningen
gjordes bl.a. mot bakgrund av att Europadomstolen konstaterat att rätten
till respekt för privat- och familjelivet innebär att en stat är
skyldig att erkänna ett könsbyte med full rättslig verkan. Eftersom
svensk lagstiftning saknar ett könsneutralt begrepp för föräldraskap
ansåg förvaltningsrätten att det var mest rimligt att registrera mannen
som barnets far i folkbokföringen. En enig kammarrätt gör nu samma
bedömning som förvaltningsrätten och ger mannen rätt att registreras som
far.

Koko lehdistötiedote löytyy täältä:
Får rätt att registreras som far i folkbokföringen efter könsbyte

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments