Ruotsin HFD arvioi avustajan kelpoisuutta

12.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsissa korkein hallinto-oikeus (HFD) on arvioinut avustajan kelpoisuutta hallinto-oikeudessa tilanteessa, jossa avustaja oli samaan aikaan vireillä olleessa rikosprosessissa ensin tuomittu törkeästä petoksesta käräjäoikeudessa 1 vuoden vankeuteen, mutta sittemmin hoviokeudessa syytteet oli kokonaisuudessaan hylätty.

HFD katsoi, että päätösten tekohetkellä – hallinto-oikeus oli evännyt avustajan oikeuden esiintyä avustajana verotusta koskevassa asiassa ja lisäksi määrännyt hänelle esiintymiskiellon – päätöksille oli olemassa peruste, koska käräjäoikeus oli tuominnut avustajan vakavasta rikoksesta. Päätöksen peruste kuitenkin poistui, kun hovioikeus hylkäsi syytteet. Kysymys myös oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta avustajan kelpoisuutta koskevassa asiassa.

HFD:n lehdistötiedotteesta:

Vid bedömningen av om ett ombud i ett mål i förvaltningsdomstol är
lämpligt för uppdraget har bristande redbarhet utgjort grund för
avvisning av ombudet. I ett mål som endast avser behörighet att uppträda
som ombud i domstol kan ersättning för kostnader inte beviljas.

Lehdistötiedote, missä myös linkki koko ratkaisuun, löytyy täältä: Dom i mål om avvisande av ombud i mål om skatt

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments