OM: Luonnonsuojelurikoksia koskevaa sääntelyä aiotaan tarkistaa – törkeä luonnonsuojelurikos lisättäväksi lakiin

5.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia koskevien säännösten muuttamista. Tavoitteena on, että luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia arvioitaessa otettaisiin entistä paremmin huomioon rikosten luonne talousrikoksina ja että niistä määrättävät seuraamukset vastaisivat paremmin rikosten moitittavuutta

Eduskunnalle 1.10. annetun lakiesityksen mukaan rikoslakiin
lisättäisiin uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös.
Nykyisin luonnonsuojelurikoksesta ei ole säädetty törkeää tekomuotoa.
Rikos voitaisiin arvioida törkeäksi, jos se on kokonaisuutena
arvostellen törkeä ja se aiheuttaa vakavaa vaaraa luonnolle, sillä
tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai se on erityisen
suunnitelmallinen. Rangaistus rikoksesta olisi neljästä kuukaudesta
neljään vuoteen vankeutta.

Lisäksi törkeää ympäristön
turmelemista koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että teon törkeyden
arviointiperusteet ilmentäisivät aiempaa paremmin velvoitteiden
laiminlyönnin tai taloudellisen hyödyn tavoittelun laajuutta. Ympäristön
turmeleminen voitaisiin esityksen mukaan arvioida törkeäksi, jos teko
on erityisen suunnitelmallinen tai sillä tavoitellaan huomattavaa
taloudellista hyötyä. Ympäristön turmelemisrikos on usein luonteeltaan
talousrikos, jossa rikoksentekijä yrittää saavuttaa taloudellista hyötyä
lainsäädännössä asetettuja velvoitteita laiminlyömällä.

Luonnonsuojelurikoksista
voidaan nykyään tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.
Vuosina 2005–2013 on käräjäoikeuksissa vuosittain annettu tuomio
keskimäärin 40:stä ympäristön turmelemisesta, yhdestä törkeästä
ympäristön turmelemisesta ja kolmesta tuottamuksellisesta ympäristön
turmelemisesta. Luonnonsuojelurikoksesta annetaan vuosittain keskimäärin
kuusi tuomiota.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments