OM: Henkilötietojen käsittely Rikosseuraamuslaitoksessa tarkentuu marraskuun alusta

30.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Säännökset henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa täsmentyvät marraskuun alusta. Säännökset on koottu uuteen lakiin, jossa on otettu huomioon lisääntyneet tiedonvaihdon tarpeet ja yksityisyyden suojan vaatimukset

Rikosseuraamuslaitoksen rekistereihin tallennettavat tiedot ja
tietojen luovuttamisen edellytykset on nyt määritelty aiempaa
tarkkarajaisemmin. Aiempaa yksityiskohtaisemmin säädetään siitä, mille
taholle, mihin tehtäviin, ketä koskevia ja mitä tietoja voidaan
luovuttaa. Tarkoituksena on, että tietojenvaihto viranomaisten välillä
tapahtuu vain laissa säänneltyjen tiettyjen tarkkojen edellytysten
täyttyessä.

Tarkennuksilla lisätään toiminnan sujuvuutta käytännössä ja varmistetaan yhdenmukaiset toimintatavat.

Rikosseuraamuslaitoksen
henkilörekistereitä ovat muun muassa tuomittujen, vankien ja
rangaistuslaitokseen sijoitettujen täytäntöönpano- , valvonta- ja
toimintarekisteri sekä tapaajarekisteri.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments