OM: Esitys perinnönjaon oikaisusta ja omaisuuden palautusvelvollisuudesta eduskuntaan

22.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää, että perintökaareen lisättäisiin luku perinnönjaon oikaisusta ja omaisuuden palautusvelvollisuudesta. Säännöksiä sovellettaisiin tilanteissa, joissa lapsen ja vanhemman suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen tai perillinen on sivuutettu aiemmin toimitetussa perinnönjaossa

Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle tänään 22.10.

Esityksen mukaan uuden perillisen tai perinnönjaossa sivuutetun
tulisi itse vaatia oikaisua. Kuolinpesästä omaisuutta saaneet
palauttaisivat kuolinpesään perinnönjaossa saamansa omaisuuden oikaisua
varten. Jos oikaisua vaativa on tullut perillisen asemaan vasta
perinnönjaon toimittamisen jälkeen, voisi palautusvelvollinen
vaihtoehtoisesti maksaa kuolinpesälle rahamäärän, joka vastaa hänen
liikaa saamansa omaisuuden arvoa.

Oikaisu ensisijaisesti sopimalla

Perinnönjaon
oikaisusta pyrittäisiin ensisijaisesti sopimaan osapuolten välillä.
Oikaisua vaativa voisi kuitenkin tarvittaessa hakea tuomioistuimelta
pesänselvittäjän määräämistä omaisuuden palauttamista varten.
Kuolinpesään voitaisiin myös määrätä pesänjakaja toimittamaan
oikaisujako.

Esityksessä on myös säännös kohtuuttoman
palautusvelvollisuuden sovittelusta. Palautusvelvollisuuden sovittelussa
otetaan erityisesti huomioon

  • tiesikö palautusvelvollinen oikaisuvaatimuksen esittäjän oikeudesta perintöön,
  • kuinka kauan omaisuuden saamisesta on kulunut ja
  • palautusvelvollisen ja oikaisua vaativan taloudellinen tilanne ja palauttamisen vaikutus heidän toimeentuloonsa.

Perintöoikeuden vanhentumissäännökset eivät muuttuisi.

Esityksen
taustalla on uusi isyyslaki ja lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan
yhtä aikaa isyyslain kanssa vuoden 2016 alussa.

Lakimuutoksilla arvioidaan olevan vaikutusta hyvin pieneen osaan väestöä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments