Maahanmuuttovirasto: Turvapaikkapäätöksentekoa tehostetaan – ruuhka puretaan mahdollisimman pian

20.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäministeriön arvion mukaan Suomesta hakee turvapaikkaa vuoden loppuun mennessä
30 000–35 000 henkilöä. Aiempina vuosina hakijamäärä on ollut 3 000–5 000

Maahanmuuttovirasto palkkaa lisää työntekijöitä ja tehostaa päätöksentekoa yhteistyössä poliisin ja muiden turvapaikkaprosessissa toimivien viranomaisten kanssa, jotta ruuhka saadaan purettua mahdollisimman nopeasti. Näin varmistetaan, että turvapaikkapäätöksen odotusaika ei veny kohtuuttoman pitkäksi.

Päätöksenteon tehostaminen kannattaa myös taloudellisesti, sillä yksi päätöksentekoon sijoitettu euro säästää seitsemän euroa vastaanottokuluissa.

Lisähenkilöstö auttaa purkamaan ruuhkan

Turvapaikkahakemusten käsittelyajat pitenevät hetkellisesti ennen kuin lisähenkilöstö ja päätöksenteon tehostaminen alkavat tuottaa tulosta. Keskimääräinen käsittelyaika on tänä vuonna ollut alle viisi kuukautta. Nyt käsittelyajat ensin hetkellisesti pitenevät, mutta lyhenevät taas lisähenkilöstön perehdyttyä ja päästyä täyteen vauhtiin.

Selvästi myönteisiin ja kielteisiin tapauksiin tehdään päätökset nopeammassa tahdissa. Käsittelyaika nousee lähinnä hakemuksissa, jotka vaativat enemmän selvitystä.

Henkilöstön määrä kasvaa 75:stä 500:een

Turvapaikkahakemuksia on aiemmin käsitellyt 75 työntekijää, jotka ovat tehneet vuosittain päätökset 4 000 hakemukseen.

Syyskuun alussa turvapaikkahakemusten käsittelyssä aloitti 30 uutta määräaikaista työntekijää. Loppuvuonna Maahanmuuttovirasto palkkaa lisäväkeä siten, että ensi vuoden alussa turvapaikkapäätöksentekijöiden vahvuus on 500 henkilöä.

Toimintaa alueellistetaan entisestään perustamalla uusi tulosalue Rovaniemelle, jonka ympäristöön on lisätty vastaanottokeskuksia.

Selvät tapaukset seulotaan pois pikaisesti

Tehokkuutta haetaan myös toimintatapojen muutoksista. Esimerkiksi asiankäsittelyjärjestelmä UMA:a ja automatisaatiota hyödynnetään soveltuvin osin. Hakemukset seulotaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa nopeasti ratkaistaviin ja enemmän selvitystä vaativiin.

Yhteistyötä tehostamme erityisesti poliisin kanssa, joka on mukana turvapaikkaprosessin alku- ja loppuvaiheesta. On erittäin tärkeää, että siirtymät viranomaiselta toiselle ovat mahdollisimman nopeita ja sujuvia. Maahanmuuttoviraston ylitarkastajien työskentelyä poliisilaitoksilla jatketaan Turussa ja Helsingissä, ajoittain myös muualla

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments